Grønt Guld

Sådan sparer du penge mens du passer på klimaet

Hvad er GRØNT GULD?

Er din bolig eller din virksomheds bygninger fra før 1990, er der sandsynligvis en række installationer, som bruger unødigt meget energi.

Dermed belastes klimaet unødigt, og dine energiomkostninger er unødigt høje.

Blue Install hjælper dig med at finde disse energi-slugere, og med at få udskiftet gamle installationer til nye.

Dermed belaster du klimaet mindre, og du nedsætter dine omkostninger til energi.

Vi kalder det for GRØNT GULD.

 

Find dit hjems Grønne Guld

Er din bolig fra før 1990, er der sandsynligvis en række installationer, som bruger unødigt meget energi. Du kan skåne både klimaet og dine energiomkostninger ved at udskifte dem, til moderne installationer. Vi kalder det for GRØNT GULD.